Monday, August 13, 2018

Tribute to Mr. Robin

လက္ဦးဆရာျဖစ္တဲ့ မိဘႏွစ္ပါးၿပီးလွ်င္ ၀လုံးေလးကို၀ိုင္းေအာင္ေရးတတ္ေအာင္သင္ေပးသည့္ လည္ေပၚေက်ာင္းက ဆရာမေဒၚခင္ရီ ႏွင့္ ဆရာမေဒၚခင္စီ အျပင္ အခုအသက္အရြယ္အထိ သင္ဆရာျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာ အားလုံးတို႔ကို သတိရလွ်င္ရသလို ဦးခိုက္ဂါရ၀ျပဳရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ဘ၀မွာ အမွတ္ထင္ထင္ စိတ္ထဲႏွလုံးသားထဲ အၿမဲစြဲက်န္ေနတဲ့ ဆရာမ်ားစြာရွိတဲ့ အထဲမွာ ဆရာဦးသန္းလြင္ (a.k.a) Mr. Robin Guy တစ္ေယာက္လဲ အပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ တိုက္ရိုက္ပါတ္သက္မွဳ႕ ကေတာ့ ၂/၂၀၀၁ ဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္း ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခံ့ခြဲမွဳ ပထမဆုံးအပါတ္စဥ္မ်ားမွာ ဆရာက ဟိုတယ္လုပ္ငန္းအေၾကာင္းသင္သည့္ဆရာျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္က သင္တန္းသားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းသေဘာအရ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံက ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အထူးျပဳကၽြမ္းက်င္သူ ဆရာ၊ဆရာမေတြ၊ အစိုးရဌာနအႀကီးအကဲေတြ လာေရာက္သင္ၾကားသည့္ အဆိုပါသင္တန္းမ်ားမွာ ဆရာဦးသန္းလြင္ကို သတိထားမိသည့္ အခ်က္မ်ားစြာထဲမွာ သူ႕ရဲ႕ ပြေယာင္းေယာင္းတိုက္ပုံ နဲ႔ ခင္မင္ႏွစ္လိုဖြယ္ရာ အၿပံဳး တို႔ဟာအထူးျခားဆုံးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။
"ဟိုတယ္ဆိုတာ လူေတြတည္းလို႔ရတယ္၊ အစားအေသာက္စားလို႔ ရတယ္" ေလာက္သာ ဟိုတယ္ႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတ ရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို သင္တန္းသားေတြကို ဟိုတယ္အေၾကာင္း၊ ၀န္ေဆာင္မွဳ႕အေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္တစ္လုံးလည္ပတ္ေအာင္ အခ်ိတ္ဆက္မိမိ လုပ္ေဆာင္ၾကရတဲ့ ဟိုတယ္တစ္ခုရဲ႕ ဌာနေတြအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္သင္ျပေပးပါတယ္။ ဟိုတယ္မွာသုံးတဲ့ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေတြရဲ႕ အေခၚအေ၀ၚ ကိုစာရြက္ေတြ တစ္ထပ္ႀကီးမိတၱဴကူးၿ႔ပီး ေ၀ပါတယ္။ ဆရာေပးတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြအမ်ားႀကီးကို တျခားဆရာေတြေပးတဲ့စာရြက္စာတမ္းနည္းတူ အျမတ္တႏိုးသိမ္းထားခဲ့ေပမယ့္ ဘ၀ရဲ႕ အလွည့္အေျပာင္းေတြေၾကာင့္ တျခားအဖိုးတန္စာအုပ္စာတမ္းမ်ား လို ေပ်ာက္ရွ ပ်က္စီးခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဆရာ႕ သင္ၾကားမွဳ႕ ကေပးတဲ့ ဗဟုသုတ တစိတ္တေဒသကေတာ့ ယေန႔အခ်ိန္အထိ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ အသုံးက်ၿပီး အသုံးက်ေနဆဲပါ။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာ က်င္လည္ေနရသူတစ္ဦးအေနနဲ႔ ဟိုတယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာ က ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာအထိ ရင္ေကာ့ၿပီးယုံၾကည္မွဳ႕အျပည့္နဲ႔ ေျပာႏိုင္ဆိုႏိုင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့တာ ဆရာ႕ေက်းဇူးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ရက္အနည္းငယ္ေနာက္က်ၿပီးမွ ဖတ္လိုက္ရတဲ့ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္ေန႕ထုတ္ေၾကးမုံသတင္းစာမွာ ဆရာ႕ရဲ႕နာေရးေၾကာ္ျငာဖတ္လိုက္ရပါၿပီ။ ခရစ္ေတာ္၌ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္း..တဲ့။ ဆရာက စိတ္ေကာင္းရွိၿပီး ေစတနာထားေတာ့ ဆရာတို႔ဘာသာအရဆိုရင္ ေကာင္းကင္ဘုံမွာ သရဖူေဆာင္းရမယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဆရာေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ..။ 


ဒုတိယပိုင္း ေဖ်ာက္ထားမည္႕စာ

ဆက္ဖတ္ၾကည္႔မယ္...

Tuesday, February 6, 2018

ျမန္မာ့ခရီးသြားအတြက္ကမာၻတလႊားရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြေနရတဲ့ အက်ပ္အတည္းေပါင္းစုံ နဲ႔ စိန္ေခၚမွဳအရပ္ရပ္တို႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အမိျမန္မာ ႏိုင္ငံကို ကြက္ေက်ာ္မသြားပဲ တိုက္ရိုက္ထိခုိက္ဆက္စပ္ေနရုံမွ် မက အပိုဆုအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းျဖစ္ ပဋိပကၡေပါင္းစုံ ကိုလဲ နည္းလမ္းေပါင္းစုံသုံးၿပီး ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ အစိုးရအေလ်ာက္ ပင္ပန္းခက္ခဲစြာျဖတ္သန္းေနရသလို၊ က႑အသီးသီး မွာလဲ အခ်ိတ္အဆက္မိလိုက္မမိလိုက္ နဲ႔ ေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္းေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတက္မွဳ နဲ႔ အတူ နည္းပညာအားသာမွဳကို အခြင့္ေကာင္းယူ၊ လက္ဦးမွဳရယူၿပီး နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္လာတဲ့ ကမာၻ႕အင္အားႀကီးလုပ္ငန္းစုႀကီးေတြရဲ႕ ရွည္လ်ားလွတဲ့ ေျခတံလက္တံေတြဟာလဲ ျမန္မာ့ေျမေပၚမွာ ေျခရွဳပ္လက္ရွဳပ္လာပါေတာ့တယ္။ အဲဒီ ျခိမ္းေျခာက္မွဳဟာ တျခားလုပ္ငန္းက႑ေတြ ကို သက္ေရာက္ေနသလို ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုလည္းခ်န္လွပ္ မထားခဲ့ပါဘူး။

အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ဖြြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာတဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာေၾကာင့္ ကမာၻအရပ္ရပ္က ခရီးသြားေတြဟာ မိမိသြားခ်င္တဲ့ ခရီးစဥ္ေဒသအေၾကာင္း ကို အန္းတား (Enter) တစ္ခ်က္ေခါက္ၿပီးသိခ်င္တာသိခြင့္ရသလို၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္နဲ႔ ဟိုတယ္ ဘြတ္ကင္လုပ္လို႔ရယုံတင္မကပဲ စားေသာက္ဆိုင္စားပြဲ ကိုပါႀကိဳတင္ဘြတ္ကင္လုပ္လို႔ရလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ျပတိုက္ေတြ နဲ႔ အပန္းေျဖကစားကြင္းေတြ ရဲ႕၀င္ခြင့္လက္မွတ္ေတြ ဟာအြန္လိုင္းမွာ ဒစ္စေကာင့္ေစ်းနဲ႔ ရႏိုင္သလို အေပ်ာ္စီးသေဘၤာ၊ ရထားလက္မွတ္စတာေတြ ကေတာ့ ကာလအေတာ္ၾကာၾကာကတည္းက အြန္းလိုင္းမွာလြယ္လြယ္ကူကူ၀ယ္လို႔ ရႏိုင္လာပါတယ္။

အြန္လိုင္းေစ်းႏွဳန္းေတြဟာလဲ ဟိုတယ္နဲ႔ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္တိုက္ရိုက္ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ ေဒသခံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ေတြေရာင္းတဲ့ ေစ်းထက္ မၾကာခဏ ဆိုသလို ေစ်းႏွဳန္းတန္းတူ (ရံဖန္ရံခါဆိုသလို) ပိုသက္သာ ေနတတ္လို႔ ေဒသခံခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြမွာ မသက္မသာျဖစ္ရတတ္ပါေသးတယ္။ အြန္လုိင္းေစ်းကြက္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္းပဲခ်ိတ္ဆက္တဲ့ (B2B – Business to Business) နဲ႔ စားသုံးသူနဲ႔ တုိက္ရိုက္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားႏိုင္ တဲ့ (B2C – Business to Client) ဆိုတာမ်ိဳး တိတိပပ ကြဲျပားပါေသးတယ္။ ဘယ္လိုပဲကြဲျပားကြဲျပား အိုတီေအ (OTA – Online Travel Agents) ေတြဟာ သဘာ၀အားျဖင့္ နည္းပညာအေပၚမွာ မ်ားမ်ားရင္းႏွီးထားၿပီး အျမတ္ (Profit Margin) ရာခိုင္ႏွဳန္း အနည္းငယ္မွ်ေလာက္နဲ႔ပဲ ေဖာက္သည္ကိုယ္ဆြဲေဆာင္ပါတယ္။ အားသာခ်က္ေတြက သူတို႔ရဲ႕ ေစ်းကြက္ (Marketplace) ဟာ တစ္ကမာၻလုံးက အြန္လိုင္းသုံးစြဲသူေတြျဖစ္ေနၿပီး၊ သူတို႔ဆီက၀ယ္ယူႏိုင္ခ်ိန္ တနည္းအားျဖင့္ သူတို႔နဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ခ်ိန္ဟာ တရက္မွာ ၂၄ နာရီရွိၿပီး ပိတ္ရက္မရွိ တာပါပဲ။ 24/7 လို႔ညႊန္းဆိုၾကပါတယ္။

အေသးစိတ္ေလ့လာရင္ေလ့လာ သလို တျခားအားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြ ေတြ႕ႏိုင္ေသးေပမယ့္ အဓိကအေရးအပါဆုံးအခ်က္က ျမန္မာျပည္ကိုလာဖို႔အတြက္ အြန္လိုင္းကေန ၀ယ္ယူတဲ့ အတြက္ ရလာမယ့္ အက်ိဳးအျမတ္ေတြဟာ နည္းပညာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္ဆီကို တိုက္ရိုက္စီးဆင္းသြားတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ႏိုင္ငံတကာမွာ ပါးပါးနပ္နပ္နဲ႔ လူးသာလြန္႔သာေအာင္ျပင္ဆင္လာတဲ့ အဲဒီ အြန္လိုင္းလုပ္ငန္းေတြက အခြန္အခ ရဖို႔ဆိုတာကလဲ မလြယ္လွပါဘူး။

တျခားႀကီးႀကီးမားမား စိန္ေခၚမွဳအေနနဲ႔ကေတာ့ ျမန္မာ့ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခုလုံးရဲ႕ေစ်းႏွဳံးပါပဲ။ ေဒသတြင္းမွာ ေစ်းအႀကီးဆုံးလို႔ေယဘူယ်သတ္မွတ္လို႔ရပါတယ္။ အေျခအေနအရပ္ရပ္နဲ႔ အခက္အခဲေပါင္းစုံအရ ေစ်းႏွဳံးႀကီးျမင့္ေနဦးမယ္ ဆိုရင္ေတာင္ ေဒသတြင္းမွာ စိတ္ေက်နပ္စရာတစုံတရာ ပိုသာတဲ့့အတြက္ ေပးခဲ့ရတဲ့ ေစ်းနဲ႕ ထုိက္တန္ေက်နပ္တယ္လို႔ ျမန္မာျပည္ကိုလာလည္တဲ႔ ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္ေတြအေနနဲ႔ ယုံၾကည္လက္ခံႏိုင္ရင္ အဆင္ေျပေသးတယ္လို႔ မွတ္ယူရမွာပါ။ ဒါေတာင္မွ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြက လွ်ံထြက္လာတာနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုပဲ တကယ္သြားခ်င္တဲ့သူပဲလာေတာ့တာပါ။

ကမာၻလွည့္ခရီးသည္တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာေရာက္လည္ပတ္ၿပီဆိုရင္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာေၾကးကေနစၿပီး ဘုရား၀င္ေၾကး၊ ျပတိုက္၀င္ေၾကးကစလို႔ ေနထုိင္တည္းခုိရာ၊ စားေသာက္ရာ၊ အစရွိသျဖင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ရာ အစိုးရ၊ လုပ္ငန္း၊ လူသူ တစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္းကို ၀င္ေငြ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးႀကီးမားတဲ့ လုပ္ငန္းနယ္ပါယ္ႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုတာ ကလဲ ထိလြယ္ရွလြယ္တဲ့ အထဲမွာ ထိပ္ဆုံးကပါပါတယ္။ ေနရာေဒသတစ္ခုကို ဘယ္ေလာက္ပဲလွ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲထူးျခားေနပါေစ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမွဳမရွိရင္ ဘယ္သူမွလာလည္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခုအခ်ိန္လိုမ်ိဳး ဘက္ေပါင္းစုံက အခက္အခဲမ်ိဳးစုံ၊ စိန္ေခၚမွဳမ်ိဳးစုံ ႀကံဳေတြ႔ေနရခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲဖို႔ အားလုံးမွာတာ၀န္ရွိပါတယ္။

အစိုးရ အေနနဲ႔ အေျခအေန အခ်ိန္အခါနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ဥပေဒမ်ိဳးျပဌာန္းသင့္ပါတယ္။ အျငင္းပြားစရာေကာင္းတဲ့ အိပ္ယာခြန္ (Bed Tax) ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ခရီးသြားခြန္ (Tourism Tax – TTx) ပဲဆိုဆို အခုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ မေကာက္ခံသင့္ပါဘူး။ အြန္လိုင္းကေန ဗီဇာ (eVisa) ေလွ်ာက္လို႔ရေနေပမယ့္ ပိုမိုျပည့္စုံေအာင္ ျပင္ဆင္သင့္တာေလးေတြရွိပါေသးတယ္။ ဥပမာ eVisa Care Line အေရးေပၚဖုန္းကို အခ်ိန္တိုးျမွင့္ေျဖဆိုသင့္သလို ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံအေရအတြက္လဲ (ျပႆနာေထြေထြထူးထူးမရွိႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕) ထပ္တိုးသင့္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနေတြကို ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသည္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ တိက်ေသျခာတဲ့ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ိဳးထုတ္ျပန္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစသင့္ပါတယ္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ရန္ပုံေငြခ်ထားသင့္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နည္အသီးသီးမွာလဲ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမွဳ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို နာလည္တတ္ကၽြမ္းတဲ့သူေတြနဲ႔ဖြဲ႔စည္းသင့္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား၊ ဟိုတယ္နဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၀န္ေဆာင္မွဳေပးေနတဲ့ ယာဥ္ေမာင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ အမွတ္တရပစၥည္းဆိုင္မ်ားမွာ တင္မကပဲ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးမွာပါ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးမွတာ၀န္ရွိပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးမွတာ၀န္ရွိပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးမွတာ၀န္ရွိပါတယ္။ 


ဒုတိယပိုင္း ေဖ်ာက္ထားမည္႕စာ

ဆက္ဖတ္ၾကည္႔မယ္...

Wednesday, June 22, 2016

"ခို" သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ျပ အႏၱရာယ္
ကုသိုလ္ရရာ ရေၾကာင္းဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တိရိစာၦန္ေတြကို သနားၾကင္နာလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ယၾတာေခ်တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတင္မကပဲ ကမာၻတ၀န္း ခိုေတြကို အစာေၾကြးၾကပါတယ္။ ခိုစာေၾကြးတာ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဴ ျဖစ္မျဖစ္ ဒီေနရာမွာအျငင္းမပြားလိုပါဘူး ဒါေပမယ့္ ဒီစာစုကို ဆက္ဖတ္ရင္းမိမိဖာသာ သုံးသပ္မိလာပါလိမ့္မယ္။ ခိုစာေၾကြးတာ ခိုေတြကိုသနားရာလုံး၀ မေရာက္ပဲ လမ္းမထက္မွာကား မဆိုထားနဲ႔ ဆိုက္ကားကို ေတာင္မေရွာင္ႏိုင္တဲ့ ခိုေတြတိုးပြားေအာင္အားေပးရာပဲေရာက္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ခိုေတြကို အစာမေၾကြးသင့္သလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ားႀကီးရွိေပမယ့္ အဓိကအားျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ပါတ္၀န္းက်င္ကိုထိခိုက္ပ်က္စီးေစၿပီး ေက်းငွက္သဘာ၀ ကိုလည္းထိခိုက္ပ်က္စီးေစလို႔ျဖစ္ပါတယ္။


ခိုေတြမ်ားလာတာ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္
ကြ်န္ေတာ္တို႔ အနီးအနားပါတ္၀န္းက်င္မွာခိုေတြ အထိန္းအကြပ္မရွိတိုးပြားလာျခင္းဟာ ၿမိဳ႕ျပလူေနမွူ႕စနစ္အတြက္ ျပႆနာမ်ိဳးစုံတိုးပြားလာျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနရာတကာ မွာအဆက္မျပတ္ဆိုသလို စြန္႔ပစ္ခ်ေနတဲ့ ခုိအုပ္ႀကီးေတြရဲ႕ အညစ္အေၾကးေတြဟာ အမ်ားျပည္သူ သြားလာေနတဲ့ပလက္ေဖာင္းေတြ၊ သာသနိကအေဆာက္အဦေတြ၊ ရုံးေတြ အစရွိတဲ့ ေနရာေတြမွာ အနံ႕အသက္ အမွုန္အမႊား ေတြနဲ႔ ေအာ္ကလီဆန္စရာ ျဖစ္ေစရုံမွ် မကပဲ ကေလးသူငယ္ေတြ၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြ၊ အသက္ရွုလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါခံစားေနရသူေတြအတြက္ အသက္အႏၱရာယ္ ကိုပါၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္တဲ့ ေရာဂါပိုးေတြကို အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနတာလဲျဖစ္ပါတယ္။ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ ခိုေတြနားေနတတ္လို႔ ဓါတ္ႀကိဳးေတြ၊ တယ္လီဖုန္းႀကိဳးေတြ မၾကာခဏ ျပတ္က်တာမ်ိဳး ျဖစ္ေလ႔ရွိပါတယ္။ ခိုေတြ ရဲ႕ အသိုက္ေတြဟာ အဖိုးတန္အေဆာက္အအုံေတြရဲ႕ အမိုးေတြ၊ ျပႆတ္ေတြ၊ မ်က္ႏွာက်က္ေတြ ကိုပ်က္စီးေစရုံမွ်မကပဲ ခုိသိုက္ေတြရဲ႕ အမွိုက္သရိုက္ေတြဟာ ေရတံေလွ်ာက္ေတြ၊ ပိုက္လိုင္းေတြကို ပိတ္ဆို႔ေစပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အသိုက္ထဲမွာ က်န္ေနတတ္တဲ့ ေလွးေတြ၊ မႊားေတြဟာ လူေတြ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေတြဆီကို အလွ်င္အျမန္ပဲ ကူးဆက္သြားေလ႔ရိွပါတယ္။ ခိုစာ ေတြ ဟာအမွိုက္ေတြျဖစ္သြားသလို ၾကြက္ေတြကို အထူးသျဖင့္စြဲေဆာင္ပါတယ္။ ကာလ အတန္ၾကာခိုစာေရာင္း၊ ခိုစာေၾကြးနဲ႔ ေနရာေတြကို ၾကည့္ရင္ ခိုေမႊးေတြ၊ ခိုေခ်းေတြ တင္မကပဲ ခိုစာေရာင္းသူရဲ႕ မနီးမေ၀း ၾကြက္တြင္းေတြ၊ ေျမာင္းေဘာင္ေတြ မွာ ျပဴတစ္ျပဴတစ္ လုပ္ေနတဲ့ အေမႊးရွည္ ေျမၾကြက္ႀကီးေတြကို ရြံရွာဖြယ္ ေတြ႔ရေလ့ရွိပါတယ္။


ခိုမွတဆင့္ကူးဆက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား
ခိုေတြဟာ ယုံႏိုင္ေလာက္စရာမရွိေအာင္မ်ားျပားလွတဲ့ လူကိုကူးဆက္ႏိုင္တဲ့ေရာဂါပိုးေတြ ကို သည္ေဆာင္ထားပါတယ္။ ခိုေတြအတြက္ ကံေကာင္းၿပီး လူနဲ႔သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္အတြက္ ကံမေကာင္းေစတဲ့ အခ်က္က ခိုေတြကိုအစာအျဖစ္စားတဲ့ တိရိစာၦန္ အလြန္တရာ နည္းတဲ့အတြက္ ခိုအုပ္ႀကီးေတြရဲ႕အေရအတြက္ဟာ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ သိသိသာသာပဲတိုးပြားေနပါတယ္။ အေျခခံအားျဖင့္ ေရာဂါျဖန္႔ျဖဴးရာ မူလပထမက ခိုေခ်းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါရွိတဲ့ ခိုရဲ႕ ေခ်းထဲမွာ ဗိုင္းရပ္စ္ ဒါမွမဟုတ္ ဘက္တီးရီးယားေတြ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီခိုေခ်းေတြ ေျခာက္ေသြ႕သြားတဲ့ အခါ ဖုန္မွုန္႔ အျဖစ္ေလနဲ႔ အတူ အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာကို လြင့္ေတာ့တာပါပဲ။ အဲဒါကို ရွဳမိတဲ့ သူကေတာ့ ခိုကေပးတဲ့ ေရာဂါရ ဖို႔ေသခ်ာၿပီေပါ့။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခိုကေနကူးဆက္တတ္တဲ့ေရာဂါေလးမ်ိဳးရွိတယ္လို႔ဆိုတယ္။

၁။ ခရစ္ပ္တိုကြတ္ခယ္ ဦးေႏွာက္အေျမွးေယာင္ေရာဂါ (Cryptococcal Meningitis)
ခိုေတြသည္ေဆာင္လာတတ္တဲ့ေရာဂါပိုးေတြေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ေရာဂါထဲမွာအႏၱရာယ္အရွိဆုံးလို႔ဆိုႏိုင္တဲ့ ဦးေႏွာက္အေျမွးေယာင္ေရာဂါေၾကာင့္ကာလအတန္ၾကာသတိလစ္သြားႏုိင္ၿပီး အသက္ျပန္မလည္လာေတာ့ပဲ အသက္ဆုံးရွုံးမွဴေတြထိျဖစ္ႏိုင္တဲ့ေရာဂါျဖစ္ပါတယ္။

၂။ အူလမ္းေၾကာင္းမွာျဖစ္တဲ့ေရာဂါပိုး ႏွစ္မ်ိဳး (Salmonella and Listeria)
ခံတြင္းသို႔မဟုတ္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ ၀င္သြားတဲ့ ခိုေခ်းေတြေၾကာင့္ အူလမ္းေၾကာင္းမွာ တိုက္ဖြိဳက္ ကဲ့သို႔ အူေယာင္ငန္းဖ်ားေရာဂါေရာဂါ ဟာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ အသက္အႏၱရာယ္ ထိခုိက္ေစရုံမွ် မကပဲ ကိုယ္၀န္ပ်က္က်ျခင္း၊ လမေစ့မီ ေမြးဖြားျခင္းေတြကိုလဲ ျဖစ္ေစပါတယ္။

၃။ ဦးႏွာက္ေျမွးေယာင္ေရာဂါပိုး ေနာက္တမ်ိဳး (Viral Encephalitis)
အထက္ပါ ဗိုင္းရပ္ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ဦးေႏွာက္ အေျမႇးပါးေရာင္ ေရာဂါ ေၾကာင့္ ယာယီ အာရုံေၾကာနဲ႔ပါတ္သက္တဲ့ ေရာဂါေ၀ဒနာမွ နာတာရွည္ျဖစ္ၿပီး အသက္ဆုံးရွုံးမွူေတြျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

၄။ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါပိုး (E. Coli)
၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါပိုး (E. Coli) ဟာလဲ ခိုေခ်းထဲမွာ ပါေလ့ရွိပါတယ္။ ခိုေတြ အမ်ားႀကီးရွိတတ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ ခ်က္ျပဳပ္တာ မသန္႔ရွင္းတာ၊ လက္ကိုစင္ၾကယ္ေအာင္ ဆပ္ျပာနဲ႔ မေဆးေၾကာတာေတြ႕ေၾကာင့္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါပိုးေတြဟာ လူကို အလ်င္အျမန္ကူးဆက္ၿပီးဆိုး၀ါးတဲ့ ေရာဂါေ၀ဒနာကို ျဖစ္ေစပါတယ္။


ခိုေတြကိုအစာေကၽြးျခင္းဟာ အလြန္အကြ်ံေပါက္ပြားမွဴကိုအားေပး
ခိုမ်ားကို အစာေကၽြးျခင္းဟာအလြန္အကြ်ံမ်ိဳးပြားမွဴကိုျဖစ္ေစပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ခိုမေတြဟာ တစ္ႏွစ္မွာ ႏွစ္သားကေန သုံးသားေပါက္ၿပီး တစ္ခါဥရင္ ႏွစ္ဥ ဥေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အလြန္အကၽြံ အစာေကၽြးေလ့ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ခိုေတြဟာ တစ္ႏွစ္ကို ရွစ္ဆ အထိမ်ိဳးပြားႏိုင္ပါတယ္။

ခိုစာေကၽြးျခင္းဟာ ခိုမ်ားကိုထိခိုက္ေစ
တကယ္ေတာ့ခိုစာေကၽြးျခင္းဟာ ခိုမ်ားအတြက္ေကာင္းက်ိဳးလုံး၀ မျဖစ္ေစပါဘူး။ သူတို႔ရ သဘာအေလ႔အထ အတိုင္းအစာထုိးယက္ရွာေဖြစားေသာက္ရွင္သန္တတ္မွဴကို ေပ်ာက္ဆုံးေစပါတယ္။ အလြန္အကၽြံမ်ားျပားလွတဲ့ ခိုအုပ္ႀကီးေတြဟာ က်န္းမာေရးနဲ႔မညီညြတ္တဲ့ ပါတ္၀န္က်င္ညစ္ညမ္းမွဳကိုျဖစ္ေစၿပီး သဘာ၀အတိုင္းရွင္သန္က်က္စားေနတဲ့ ပါတ္၀န္းက်င္က တျခား ငွက္ေတြကုိလဲထိခိုက္ပ်က္စီးေစပါတယ္။ ခိုအုပ္ႀကီးရင္ႀကီးသလို ပ်က္စီးထိခိုက္မွဳ႕လဲႀကီးမားလာပါတယ္။
သင္နဲ႔ သင့္ပါတ္၀န္းက်င္ က်န္းမာသန္႕ရွင္းေစေရး နဲ႔ ခိုမ်ားအလြန္အကၽြံေပါက္ပြားလာျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ခိုစာလုံး၀ မေကၽြးရန္အေရးတႀကီးလိုအပ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။         ။ခိုနဲ႔ ပါတ္သက္၍ရတတ္ေသာေရာဂါ မ်ားအေၾကာင္းရွင္းျပေသာ အစ္မကိ ကိုေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။


 Photo Credit:

1st Image: pigeons attack girl in China http://wearenotsoulsofunknownorigin.blogspot.com

2nd Image: https://solomamalife.wordpress.com
3nd Image: babble.com 
4th Image: denwai.org
5th Image: https://solomamalife.wordpress.com
ဒုတိယပိုင္း ေဖ်ာက္ထားမည္႕စာ

ဆက္ဖတ္ၾကည္႔မယ္...

Monday, September 1, 2014

ၾကက္ဖင္

ျမန္မာဘီလုံးငွက္ (Burmese Bush Lark)၊ စူဠာမဏီဘုရားအနီး၊ ပုဂံ
ျမန္မာႏိုင္ငံငွက္ အသင္းက ေနၿပီး ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ငွက္ၾကည့္ဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္း ဟိုတေလာက စ ၿပီးဖြင့္ေပးတာသိရပါတယ္။ တက္ခ်င္ေပေသာ္ျငား စခန္းသြင္း သင္တန္းကာလ က ႏွစ္လ ဆိုေတာ့ ႏွစ္နာရီေတာင္ မနည္း ႀကိဳးစားၿပီး အခ်ိန္ေပးရတဲ့ က်ေနာ့္ချမာ မတက္ႏိုင္ရွာေတာ့ပါ။ အရင္ကေတာ့ ကိုယ့္ဖာသာ ဘိုင္ႏိုကူလာေလးဆြဲ ၿပီး၊ ဦးထုပ္ကေလးေဆာင္း၊ ေရတပုလင္း ဆြဲၿပီး အိမ္နားက အပင္ေတြ မွာ ငွက္လိုက္ေျခာင္းတာပဲ။ " ေမ့.. သား အျပင္ ခန သြားလိုက္ဦးမယ္" ဆိုရၿပီ။ အေမလုပ္တဲ့ သူ ၾကားၾကား မၾကားၾကား။ ေျပာၿပီး လွစ္ခနဲ ထြက္သြားလိုက္တာပဲ။ ျပန္ခ်င္တဲ့ အခ်ိန္ျပန္။ အိမ္ကလဲ လယ္ကြင္းေတြကို ေဖာ္ၿပီးမွ ျဖစ္လာတဲ့ ဆင္ေျခဖုန္းက ၿမိဳ႕သစ္ဆိုေတာ့ ေတာေငြ႕ ေတာရနံ႕ နဲ႔ ငွက္မ်ိဳး စုံေတြ႕ရတယ္။ ေန႔လည္ပိုင္း လူေျခတိတ္ခ်ိန္ ဆိုရင္ အေကာင္းဆုံးပဲ။ ေနပူပူ သစ္ပင္ရိပ္က်ဲက်ဲ ေအာက္ ကေနၿပီး နားေနတဲ့ ငွက္ကေလး ေတြေျခာင္းရတာ အရသာ အရွိဆုံးပဲ။ သဘာ၀ အတိုင္း၊ ဟက္ဘစ္တက္ အတိုင္း ေနထိုင္က်က္စား ေအာ္ျမည္ေနတဲ့ ငွက္ကေလးေတြရဲ႕ အမ်ိဳးအစား နဲ႔ သဘာ၀ ကိုေအးေအးေဆးေဆး ေလ့လာႏိုင္တယ္။ အဲဒါကို က်ေနာ့္ ခ်စ္ညီမေတြက ငွက္ဖင္လိုက္ေျခာင္း တယ္ လို႔ ၀ိၿဂိဳဟ္ ျပဳတယ္။ နည္းနည္း ေတာ့မွန္တယ္။ အပင္ေအာက္ တည့္တည့္က ေန အေပၚမွာရွိတဲ့ ငွက္ကို ၾကည့္ရင္ ေအာက္ပိုင္း ျမင္ကြင္းပဲ ျမင္ရတာကိုး။ တယ္လီလဲ အဆင္မသင့္ေတာ့ အေ၀းအပင္ေတြက ငွက္ေတြကို မၾကည့္ႏိုင္ဘူး။ နီးစပ္ရာပဲ ၾကည့္ႏိုင္တယ္။
ၾကာဖက္နင္း (Pheasant-tailed Jacana)၊ အင္းေလးကန္
တခါတေလေတာ့လဲ ငွက္၀ါသနာရွင္ေတြ စုၿပီး နီးရင္ ေလွာ္ကားဥယ်ာဉ္၊ ေလွာ္ကားေရေ၀ေရလဲေတာ၊ သာဓုကန္၊ ေမွာ္ဘီ ပန္းတပြင့္ေတာင္၊ ခရမ္း-သုံးခြ စသျဖင့္ သြားၿပီး ေ၀းရင္ မိုးယြန္းႀကီး၊ ဖိုးက်ားဆင္စခန္း ကစလို႔ မင္းစုံေတာင္၊ နတ္မေတာင္၊ အင္းေတာ္ႀကီး စသျဖင့္ ျမန္မာျပည္ တနံတလ်ား သြားၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ ဆို ခါကာဘိုရာဇီ ေဘးမဲ့ေတာ့ အထိေရာက္ၾကတယ္။ အဲဒီကိုသြားၾကလို႔ ဘဲ ေနာင္မြန္းနားမွာ ေနာင္မြန္းဘာဘလာ ဆိုတဲ့ ျမန္မာမ်ိဳးရင္း ငွက္မ်ိဳးစိတ္ အသစ္ဂုဏ္ယူစရာ ထပ္ေတြ႔တာေပါ့။ က်ေနာ္ လဲ အစစ အရာရာ အဆင္သင့္လို႔ ကေတာ့ ခရီးစဥ္တိုင္းကို လိုက္ခ်င္တာပဲ။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ အလုပ္ သေဘာ အရ ျမန္မာျပည္   ေနရာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား သြားျဖစ္ ေတာ့လဲ ကၽြဲကူးေရပါ ဘိုင္ႏိုကူလာေလး ဆြဲသြားၿပီး ေရာက္တဲ့ ေနရာၾကည့္ ျဖစ္တာပဲ။ ငွက္ၾကည့္ရတဲ့ အထဲမွာ ပုဂံနဲ႔ အင္းေလး ကို ေတာ္ေတာ္ သေဘာက်မိတယ္။ ပုဂံမွာ ဆိုရင္ ျမန္မာ့ငွက္စစ္စစ္ ဘီလုံးနဖားၾကဴးနဲ႔ ေစြ႔ တို႔ ကို ထေနာင္းပင္၊ ကႏၱာရပင္ ေတြ ၾကား၊ ဘုရားႀကိဳဘုရားၾကား ေနရာ တကာ ေတြ႔ ရပါတယ္။  အင္းေလးမွာ က်ေတာ့ ေရလည္ေကာင္ က ဟိုတယ္ ေကာ့ေတ့ခ်္ ရဲ႕ ၀ရံတာမွာ ထိုင္ၿပီး ကိုယ့္ျမင္ကြင္းထဲ ၀င္လာတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ ၾကာဖက္နင္း ေတြကို ဘီယာ တလုံး နဲ႔ ထုိင္ၾကည့္ ရတာ ဇိမ္အရွိဆုံးေပါ့။ 

သမုဒၵယာ ၀မ္းတထြာေၾကာင့္ ဇာတိခ်က္ေၾကြ အမိေျမကို ပစ္ခြာၿပီး မေလးရွား နဲ႔ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံေတြကို ေရာက္ေတာ့လဲ အခါအားေလ်ာ္စြာ အခြင့္အေရးရရင္ ရသလို ငွက္ေျခာင္းလာတာ ပါစင္နယ္ ႏုတ္အေနနဲ႔ ငွက္ မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၀ါသနာတူ ငွက္ေျခာင္းေဖာ္ ေတြနဲ႔ ေတြ႔ရင္ လူမ်ိဳး ဘာသာစကား ဘယ္ေလာက္ကြဲျပားျပား အခ်ိန္ကုန္လို႔ ကုန္မွန္းမသိ ေျပာမဆုံးေပါင္ ေတာ္သုံးေတာင္ပါပဲ။ ငွက္ၾကည့္ ခရီးစဥ္ေတြသြားမယ္ ဆိုတဲ့ အသံၾကားရင္ ထိပ္ဆုံးက လိုက္ခ်င္တယ္။ စာရင္းတို႔ထားၿပီးသား။
AATO @ Sapi Island Rainforest, Malaysia Borneo
အခ်စ္ဆုံး အိမ္သူသက္ထား ဇနီးမယား ခင္နဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ခါစ ႏွစ္လေလာက္ မွာ ငွက္ေျခာင္းေဖာ္ ကိုကိုမမ ေတြက ေမွာ္ဘီက ပန္းတစ္ပြင့္ေတာင္ ကို ေန႔ခ်င္းျပန္ ငွက္သြားၾကည့္ မယ္ဆိုၿပီး ေအာ္ဂႏိုက္ လုပ္ပါတယ္။ ေဟာဒီက ကိုေအေအတူ ကလဲ စာရင္းေပးၿပီးသားပဲ။ အစီအစဥ္က အားလုံး လွည္းတန္းလမ္းဆုံမွာ မနက္ ငါးနာရီ အားလုံး ဆုံမယ္။ ငါးနာရီခြဲေလာက္ လူစုံရင္ ထြက္မယ္။ ထမင္း ဗူးဘာညာ ယူလာစရာမလိုဘူး။ ကိုယ့္မွန္ဘီလူး၊ ကိုယ့္ဖီးလ္ဂိုက္ပါရင္ ရၿပီ ေပါ့။ ဆိုေတာ့..ခင့္ကို သြားရမလားလို႔ ေမးေတာ့ သြားေပါ့...တဲ့။ အဲဒါနဲ႔ မနက္ ေလးနာရီ ထ။ ေက်ာပိုးအိတ္ကေလးထဲ ကို မွန္ဘီလူး နဲ႔ ဖီးလ္ဂိုက္စာအုပ္ထည့္။ ေရပုလင္းေလးထည့္ ေနတုန္း အခန္းထဲက ၀ုန္းကနဲ အသံၾကားတယ္။ ခင္..ဘာလဲ..လို႔ ေမးေတာ့ ဘာမွမဟုတ္ဖူး..တဲ့ သြားေလ..တဲ့။ ေလးနာရီ က ခြဲခါနီးေနၿပီ။ အဲသာ..နဲ႔ ေတာစီးဘိနပ္ေလး စီးေနတုန္း ေနာက္ထပ္ ၀ုန္း ကနဲ အသံၾကားရျပန္..ေရာ။ ဘာျဖစ္တာလဲ...ခင္... ဆိုေတာ့ သြားေလ...ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး ဆိုၿပီး ေျပာျပန္ေရာ..။ ငါးနာရီထိုးေရာ။ လွည္းတန္းက အဖြဲ႔ေတြကို နည္းနည္း ေနာက္က်မယ့္ အေၾကာင္းဖုန္းဆက္ေျပာလိုက္တယ္။ အဲသာ...နဲ႔ တံခါးေလးဂ်က္ကေလး ဖြင့္ၿပီး အျပင္ထြက္မယ္လုပ္လိုက္ေတာ့ အခန္းထဲက အသံထပ္ထြက္လာျပန္တယ္။ ဒီတခါက်ေတာ့ သြားရဲရင္ သြားၾကည့္ေလ ျဖစ္သြားၿပီ။ ၀ုန္းဒိုင္း အသံေတြက လဲ အာဠာ၀က တိုက္သလို က်ယ္လာတယ္။ ဟဲဟဲ.. လွည္းတန္းက အဖြဲ႔ေတြကို မလိုက္ျဖစ္ေတာ့ဘူးလို႔ မ်က္ႏွာပူပူ နဲ႔ ဖုန္းဆက္လိုက္ရတယ္။ 

ေတာ္ေတာ္ ညံ႔တဲ့ ေအေအတူ ကိုယ့္အခ်စ္ဆုံး အိမ္သူသက္ထား ပူပူေႏြေႏြး ဇနီးမယား ရဲ႕ ေမြးေန႔ ကိုသတိမရဘူး ငွက္ဖင္ သြားေျခာင္းဖို႔မနက္အေစာႀကီးထ ၿပီးတက္ၾကြတဲ့ၾကက္ဖ လုပ္ေနတယ္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ရင္ အဲသည္ သတင္း မာတာပီတ မိနဲ႔ဖ ဆီေရာက္တယ္။ ေမေမ ကမွတ္သားစရာ တိုတိုတုပ္တုပ္ ဆုံးမတယ္။ 

ငါ့သား.. မင္းလဲ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္နဲ႔ ကိုယ္ျဖစ္ေနၿပီ။ ငွက္ဖင္ခ်ည့္ပဲ မၾကည့္နဲ႔ ၾကက္ဖင္လဲ ၾကည့္ဦး.. တဲ့။ (ၾကက္ဖင္ ဆိုတာ ၾကင္ဖက္....ေပါ့တဲ့)။ ခိခိ။ မွတ္ခ်က္။             ။ မေရးတာၾကာလို႔။ ဘေလာ့ေဒးမွာ မျဖစ္မေနအားတင္းၿပီးေရးလိုက္တယ္။ အမွတ္တရ ျဖစ္ေစေသာ္၀္။


ဆက္ဖတ္ၾကည္႔မယ္...

Sunday, September 1, 2013

အမွတ္တရ ဘေလာက္ဂါေဒး
 ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေရးအခင္းႀကီး တခုအၿပီးကာလေတြဟာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မွာ အလုပ္လုပ္ ေနတဲ့ သူေတြ အတြက္ ေတာ့ အပန္းတႀကီး ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ကႏၱာရပင္လယ္ ဆိုရင္မလြန္ေလာက္ပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲ ရိုက္ခတ္မွဳ႔ က ခ်စ္ရတဲ့ သူေတြအားလုံး ကို ခ်စ္တဲ့ အမိေျမမွာထား ခဲ့ၿပီး ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ ဆိုသလို စား၀တ္ေနေရး အေထြေထြ ကို ေျဖရွင္းရဖို႔ အဆင္ေျပရာ ႏိုင္ငံ ေတြကို ထြက္ၿပီး အလုပ္ လုပ္ၾကရတာပါပဲ။ အဲဒီအထဲ မွာ က်ေနာ္ တေယာက္လဲ ပါတယ္ (ဆိုတာေျပာစရာ မလုိဘူးထင္တယ္)။ :)

ႏိုင္ငံျခား မွာေနရသူေတြရဲ႕ ထုံးစံ အတိုင္း ျမန္မာအစား အေသာက္ အျပင္ ျမန္မာစာနဲ႔ ေရးထားတာ ေတြ ဖတ္ခ်င္စိတ္က အၿမဲထက္သန္ေနတာပဲ။ ကိုယ့္ရုံးက ကြန္ျပဴတာထဲမွာ ျမန္မာေဖာင့္သြင္းတယ္ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာ သတင္းဆိုက္ေတြ နဲ႔ ျမန္မာဘေလာက္ေတြ ဖတ္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ကိုယ္တိုင္လဲ ေရးခ်င္တာ ေရးဖုိ႔ ဘေလာက္ တခုလုပ္မယ္ ဆိုၿပီး လုပ္လိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္က ဖတ္တာ ပိုသန္တယ္။ အားေပးသူ ပရိတ္သတ္။ ကိုယ္ေရး တာကလဲ ကိုယ္စိတ္၀င္စားရာ။ တကယ္ဆို ေရးခ်င္ရာ ေရးတယ္လို႔ ေတာင္ ဆိုႏိုင္တယ္။ ခရီးသြား အေၾကာင္းေရးလိုက္၊ သဘ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေၾကာင္းေရးလိုက္၊ ငွက္အေၾကာင္းေရး လိုက္ ဘာမဆိုင္ညာ မဆိုင္ ဟိုတယ္ရီႏိုေဗးရွင္း လိုဟာမ်ိဳးလဲ ထ ေရးခ်င္ေရးျဖစ္တာ။ 

ထူးျခားတာ က ဘေလာက္ေတြ ဖတ္ရင္းဖတ္ရင္း နဲ႔ ဘေလာက္ဖန္တီးရွင္ ဘေလာက္ဂါ ေတြကို ပါစိတ္ထဲ ကေနအလြန္အမင္း ရင္းႏွီးခင္မင္မိေနတာပဲ။ ဘေလာက္ဂါ ဆိုတာ နဲ႔ ကို ဇြတ္ ရင္းႏွီး ျပစ္လိုက္တာပဲ။ ေနာက္ေတာ့ ဘေလာက္ဂါေတြ နဲ႔ အျပင္မွာ ပါ ေတြ႔ျဖစ္လာတယ္။ ဘေလာက္ဂါ ေတြဟာ ဘ၀ဇာတ္ခုံ ရဲ႔ သာယာလွပတဲ့ အပိုင္း ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူး စရာ အပိုင္းက အေရးပါတဲ့ ဇာတ္ေကာင္ေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ဘေလာက္ဂါ ဆိုတာ အရွင္လတ္လတ္ အျပင္မွာ စ ေတြ႔ ဖုူး တာ က Craton၊ ၿပီးေတာ့ သူ႔ ကိုအခ်စ္ဆုံး။ အန္တီတင့္ လို နံပါတ္ထိုးၿပီး မွတ္မထားမိေပမယ့္ နီးစပ္ရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား နဲ႔ဆုံဖူးတယ္။ ေနာက္လဲ အခြင့္ႀကံဳရင္ ႀကံဳသလို ေတြ႔ဦးမွာပဲ။ ဘေလာက္ဂါေတြ နဲ႔ ေတြ႔ဆုံ ေနတဲ့ အခ်ိန္တိုင္းမွာ ကိုယ္ဟာ ဘေလာက္ဂါ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနပါလား ဆိုၿပီး ၀မ္းသာ ေက်နပ္တယ္။ အဲဒါကို က ဘေလာက္ဆက္ ေရးျဖစ္ေနတဲ့ တြန္းအား တစ္ခုမလား..။


(အမွတ္တရ Tag တဲ့ ကိုရန္ေအာင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ မွာဘေလာက္ေဒး အမွတ္တရ ေရးျဖစ္ခဲ့ေပမယ္ မႏွစ္က ဘယ္သူမွ မတဂ္ လို႔ မေရးျဖစ္လိုက္ဘူး)။

ဆက္ဖတ္ၾကည္႔မယ္...

Friday, February 15, 2013

ဂ်ာမူး ဂ်ာမူးအင္ဒိုနီးရွား ကိုတာ၀န္ အသစ္နဲ႔ မေျပာင္း ခင္မွာ လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သင္တန္း တက္ဖို႔ အရင္ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ဘာလီက ဒန္ပါဆာေလဆိပ္ကို ပထမဦးဆုံး ေျခခ် မိတဲ့ အခါမွာ ကတည္းက ဘာလီ နဲ႔  ဘာလီကၽြန္းသူကၽြန္းသား ေတြဟာ ကိုယ္နဲ႔ မစိမ္း သလိုလို၊ အရင္တုန္းက ပဲ ေရာက္ခဲ့ ဖူးသလိုလို ခံစားမွဳ မ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ဘာလီကၽြန္း ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ ဂ်င္ဘာရမ္ ကမ္းေျခက ဟိုတယ္ (Seri Segara Hotel သီရိသမုဒၵရာ ဟိုတယ္လို႔ ဘာသာျပန္ရမယ္) မွာ ရက္သတၱပါတ္ ႏွစ္ပါတ္ေလာက္ ေနၿပီး ရုံးကို အႀကိဳအပို႔ လုပ္တဲ့ ကားနဲ႔ မနက္ ရွစ္နာရီခြဲ ေလာက္ သြား၊ ၿပီးရင္ ညေန ငါးနာရီေက်ာ္ ေက်ာ္ေလာက္မွာ ဟိုတယ္ကို ျပန္ပို႔ ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ေဘာင္ထဲမွာပဲ ေနသားက်ေနခဲ့ရ ပါတယ္။  ဘာလီက လမ္းက်ဥ္းက်ဥ္းကေလးေတြ၊ လမ္းဆုံလမ္းခြ ေတြ၊ အခိုင္အခန္႔ နတ္ကြန္းေတြ၊ လမ္းေဘး ေစ်းဆိုင္ကေလးေတြ နဲ႔ အသားညိဳညိဳ အၿပံဳးခ်ိဳခ်ိဳ ပိုင္ရွင္ ဘာလီကၽြန္းသူ ေတြ ဟာ ကုိယ္နဲ႔ ရင္းႏွီးေနသလို မ်ိဳး ခံစားရပါတယ္။ ဘာလီဟာ ကေမာၻဒီးယား က ဆီရမ္ရိ (Siem Reap) နဲ႔ တူသလိုလို၊ ျမန္မာျပည္ ေမာ္လၿမိဳင္က ရပ္ကြက္ တခုထဲ ေရာက္ေနသလိုလိုျဖစ္ေနမိပါတယ္။ ဆိုခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာတြေၾကာင့္ပဲ လား ခင္မင္ႏွစ္လိုဖြယ္ ဘာလီ ကၽြန္းသူ ကၽြန္းသားေတြဟာ ျမန္မာေတြနဲ႔တူလြန္း လို႔ပဲလား ဘာလီနဲ႔ စိမ္းမေနပဲ သိပ္ရင္းႏွီးသလိုျဖစ္ေနတယ္လို႔ခံစားမိပါတယ္။


ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္နဲ႔ မတူပဲ ထူးျခားတဲ့ အေလ့ အထ၊ ယဥ္ေက်းမွဳ အမူအက်င့္ ေတြကို တနဂၤေႏြ ႏွစ္ပါတ္ အတြင္း ရုံးသြား၊ ရုံးျပန္ သတိထား ေလ့လာၾကည့္မိပါတယ္။ နားရြက္ၾကားမွာ စကား၀ါပန္းထိုးထားတတ္တဲ့ ခပ္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ဒရိုင္ဘာ ကတြတ္ (Ketut) ၿပီးရင္ မနက္တုိင္း သတိထား မိတဲ့ အထဲမွာ ပုလင္းေပါင္းစုံကို ေတာင္းထဲထည့္ ၿပီး လည္ေရာင္းေနတဲ့ ေစ်းသည္ေတြက ထိပ္ဆုံးက ပါပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ က ပုလင္းေတြထည့္ထားတဲ့ ေတာင္း ကို ပါတိတ္အစ နဲ႔ ေက်ာပိုး သိုင္းၿပီးလမ္းေလွ်ာက္ လည္ေရာင္းၾက သလို၊ တခ်ိဳ႕ က လည္း စက္ဘီး၊ တခ်ိဳ႕ က ဆုိင္ကယ္ အစရွိသျဖင့္ ပုံစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႔ ေရာင္းတာေတြ႔ ရပါတယ္။ အဲဒီ အသည္ ဘာသည္လဲ ဆိုတာ ေတြ႔မိတိုင္း သိခ်င္စိတ္ အလြန္ျပင္းျပင္းျပျပ ျဖစ္မိေပမယ့္ ရုံးကိုေရာက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ရွုပ္ေထြးမ်ားျပားလွတဲ့ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြ နဲ႔ ဖိစီးၿပီး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကို မေမးမိျပန္ဘူး။ ဒီလို နဲ႔ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္း ႏွစ္ပါတ္ၿပီး လို႔ ဘာလီက ေန မေလးရွား ကို ျပန္သာ လာခဲ့ရတယ္ အဲဒီ အသည္ ဘာသည္ လဲ မသိလိုက္ရဘူး။

မေလးရွား ကေန ဘာလီ ေျပာင္းရတဲ့ အခါက်ေတာ့လဲ ေျပာင္းခါ စဆိုေတာ့ ရုံးတာ၀န္၊ အိမ္ေထာင္တာ၀န္ ေတြေၾကာင့္ အမွူ႔ မဲ့ အမွတ္မဲ့ ပဲျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ အဲဒါကို ဂ်ာမူး ေရာင္းသည့္အသည္ ဆိုတာသိေပမယ့္ တခါမွ အေသးစိပ္ေလ့လာမၾကည့္ရေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တညေန ရုံးက အျပန္ လမ္းမွာ လူေတြ၀ိုင္းေနတဲ့ အဲဒီအသည္ ေတြ႔လို႔ ကားရပ္ၿပီး ၀င္အား ေပးပါတယ္။ ဘယ္လိုေသာက္မလဲ လို႔ေစ်းသည္က ေမးေတာ့ ဘယ္လိုမ်ိဳးရလဲ ျပန္ေမးလိုက္ပါတယ္။ သူျပန္ေျပာတဲ့ အမ်ိဳးေပါင္း မ်ားစြားကို နားသိပ္မလည္ေတာ့ ရိုးရိုးပဲ  ေပး (Biasa saja)  လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ သူက ပုလင္းေပါင္းစုံထဲ က အရည္ေပါင္းစုံ၊ အမွုံ႔ ေပါင္းစုံ နည္းနည္း ခ်င္းထည့္ၿပီး ဘဲဥ ထည့္မလား ထပ္ေမးပါတယ္။ ကိုယ္စကား ျပန္မရခင္ပဲ ဘဲဥတလုံးကို ခြဲ ၿပီး အကာေတြကို သြန္ပါတယ္။ အႏွစ္ခ်ည္းသီးသန္႔ ကိုေစာေစာ က ခြက္ထဲ ကိုထည့္ ၿပီး ေမႊပါေတာ့တယ္။ ႏွ႔ံေလာက္ၿပီ ထင္မွ ဖန္ခြက္ အသစ္တစ္လုံးထဲ ကိုေစာေစာက ညိဳျပစ္ျပစ္ အရည္ေတြထည့္ ၿပီး ကမ္းေပးပါတယ္။ က်ေနာ္လဲ မွာၿပီးမွ ေတာ့ မထူးပါဘူး ဆိုၿပီး တက်ိဳက္တည္း ေမာ့ ခ်လိုက္ပါတယ္။

ငရုတ္သီး ၊ ဆႏြင္းမွုန္႕၊ မဆလာေတြ ေရာၿပီး ေမႊခ်က္ ခ်က္ ရင္ေတာင္ ညီစို႔စို႔ နံတတ္တဲ့ ဘဲဥ အႏွစ္ပါေပေသာ္လည္း လုံး၀ မညီွပဲ အရသာဟာ ခ်ိဳသလိုလို၊ ငန္သလိုလို၊ ခါးသလိုလို နဲ႔ ပူရွိန္းရွိန္း ျဖစ္ၿပီး ေတာ့ လည္ေခ်ာင္းထဲ ကို ေႏြးခနဲ စီး၀င္သြားပါတယ္။ အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ လဲ လူက ပူရွိန္းရွိန္းျဖစ္ေနၿပီး ေရတ၀ ခ်ိဳးလိုက္ခါမွပဲ လန္းဆန္းၿပီး ဗိုက္ပါ ဆာသြားပါေတာ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ အိမ္နီးခ်င္း ေဒါက္တာမ လာလည္ တုန္း အေသးစိပ္ ေမးတဲ့အခါက်မွ ဂ်ာမူးအေၾကာင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိရပါေတာ့တယ္။ 

တကယ္ေတာ့ ဂ်ာမူး ဆိုတာ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ ဂ်ာဗား ကၽြန္းမႀကီး အႏွံ႔ က ကၽြန္းသူ ကၽြန္းသားေတြ ေန႔စဥ္ မွီ၀ဲ တဲ့ တိုင္းရင္းေဆး တစ္မ်ိဳးပါပဲ။ ေဆးဖက္၀င္ အပင္ေပါင္းစုံ က အရြက္၊ အသီး၊ အရိုး၊ အျမစ္၊ အပြင့္၊ အေခါက္ ေတြကို ေဆးေဖာ္စပ္ၿပီး ေသာက္သုံးၾက တာျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ာမူးကို ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္း က သုံးစြဲ လာလိုက္တာ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ မေရြး၊ ၿမိဳ႕ျပ ေက်းလက္ မခြဲ ျခားပဲ လူတန္းစားေပါင္းစုံ ရဲ႕ မွီ၀ဲ အားထား ရာ တစ္ခု အျဖစ္ယခု အခ်ိန္အထိ အင္ဒိုနီးရွား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ အားကိုးတႀကီး မွီ၀႕ဲ အသုံး ျပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္။


ဂ်ာမူး ရွင္ဂ်ာမူး မွာ ပါ၀င္တဲ့ ေဆးဖက္၀င္ သစ္ရြက္၊ သစ္ေခါက္၊ သစ္ျမစ္၊ သစ္ဖု၊ သစ္သီး၊ သစ္ဖူး ၊ သစ္ပြင့္


ဂ်င္းပင္


ဂ်ာမူး ျပဳလုပ္ပုံ ကို ရွာေဖြ ေလ့လာၿပီး ေရးရရင္ တိုင္းရင္းေဆးက်မ္း ပုံစံ မ်ိဳး ျဖစ္သြား ႏိုင္တဲ့ အတြက္ ဂ်ာမူး ေဖာ္ျမဴလာေတာ့ ေရးဖို႔ အစီအစဥ္ မရွိပါ။သို႔ ေပမယ့္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ဂ်ာမူး တဖုံ မွာ အေျခခံ ပါ၀င္တဲ့ ပရေဆးပင္ ေတြ ရာေပါင္း မ်ားစြာ မွ အနည္းငယ္ကို စုစည္း ၾကည့္တဲ့ အခါမွာ ေအာက္ပါအပင္ေတြ အဓိကပါ၀င္တာေတြ႔ ရပါတယ္။ 
ဂ်င္း (ခ်င္း) Ginger (Zingiber Officinale)
ဂ်င္း တမ်ိဳး Lempuyang (Zingiber Oronaticum)
ဂ်င္း တမ်ိဳး Temu Lawak/ Wild Ginger (Curcuma Cautkeridza) (ဘာလီကၽြန္းသား ေတြ ငွက္ေပ်ာအူ၊ ၾကက္သားနဲ႔ ေရာခ်က္ၿပီး အထင္ကရ ပြဲေတြမွာ ေကၽြးေလ့ရွိသည္။) 
နႏြင္းတက္ Kunyit/ Tumeric (Curcuma Domestica)
ဂ်င္းတမ်ိဳး Kencur/ Greater Galingale (Kaemferi Galanga)
ဂ်င္းတမ်ိဳး Lengkuas/ Ginger Plant (Elpina Galanga)
ဂ်င္းတမ်ိဳး Bengle (Zingiber Bevifalium)

(မွတ္ခ်က္ အေနနဲ႔ ၀န္ခံရရင္ အဲဒီ သစ္ဥ သစ္ဖုေတြ အားလုံး ဟာ ဂ်င္းတက္ နဲ႔ ဆင္တူယိုးမွား ေတြခ်ည္းပါပဲ။ တိုင္းရင္းေဆးပညာ နဲ႔ ရုကၡေဗဒမွာ နကန္း တလုံးမွ မတတ္ေတာ့ ခပ္တည္တည္ နဲ႔ (ဂ်င္းတမ်ိဳး) ဆိုၿပီး ေရာခ် လိုက္ပါတယ္။ စကားမစပ္ ငယ္ငယ္တုန္း က အေၾကာင္းေလး သြားသတိရပါတယ္။ အေမက ေစ်းမွာ ဂ်င္း တက္ နည္းနည္း သြား၀ယ္ခိုင္းပါတယ္။ ဂ်င္းတက္ လို႔ ဘာလို႔ ခြဲေျပာရသလဲ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္ တို႔ နယ္မွာ ဂ်င္းကို ေပါက္ၿပီး တမ်ိဳး၊ ပိုးတီး ပုံ တမ်ိဳး လုပ္ေရာင္းလို႔ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္ရရင္ က်ေနာ္ ေစ်း ကိုေရာက္ေတာ့ ဂ်င္းတက္ ေရာင္းတဲ့ အသည္ ကိုရွာမေတြ႔ ပါဘူး။ အဲဒီမွာ အမွုန္႔ ေရာင္စုံေတြ ကို သံျဖဴနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ မွန္ပုံး ေတြ နဲ႔ ထည့္ ေရာင္းတဲ့ ဆိုင္ မွာ ဂ်င္းေတြ ကို သံပုံး တခုနဲ႔ သပ္သပ္ယပ္ယပ္ ထည့္ထား တာကို သြားေတြ႔ ပါတယ္။ က်ေနာ္ က ဆိုင္ရွင္ အေဒၚႀကီး ကို ဂ်င္း ႏွစ္က်ပ္ ဖုိးေလာက္ ေရာင္းပါ လို႔ ေျပာေတာ့ အဲဒီ အေဒၚႀကီး က အဲဒါ မိတ္သလင္.. ကြဲ႔ တဲ့ :P )


အရြက္
ငုပင္ (ဟုထင္သည္) Secang (Caesalpinia Sappan)
ပိန္းရြက္ တမ်ိဳး Sambang Dara (Rexco Ecaria Bicolar Hassk)
ကြမ္းရြက္ Brotowali (Tiospora Rumpii Boerl)
ဂ်ာဗားကြ်န္း အႏွံ႔ ေပါက္တတ္သည့္ အပင္တမ်ိဳး Adas (Foeniculum Vulgare Mill)

အသီး
သံပရို / သံပုရာသီး Jeruk Nipis/ Calamondin (Citrae Aurantifalia Sivingle)
ခရမ္းကေစာ့ သီးတမ်ိဳး (ဟုထင္သည္) Ceplukan (Physalic Angulata Him)
ပုန္းညွက္ သီး (ဟုထင္သည္) Nyamplung (Calophylum Inaphyllu)

အေခါက္

သစ္ဂ်ပိုး Kayu Manis/ Cinamon (Gijeyzahyza Glabra)

အပြင့္
စပါယ္ Melati/ Yasmin / Jasmine (Jataninum Sunbac Ait)
သမန္းျမက္ပြင့္ (ဟုထင္သည္) Rumput Alang-alang (Gramineae)

တကယ္တန္း ဂ်ာမူး အေၾကာင္းေလ့လာရသည္မွာ မလြယ္ကူပါ။ အထူးသျဖင့္ က်ေနာ့္လို ဂ်င္းနဲ႔ မိတ္သလင္ ကိုပင္ မခြဲတတ္ေသာ သူမ်ား အတြက္ သာ၍ မလြယ္ပါေသးသည္။ ဂ်ာမူးကို အင္ဒိုနီးရွား မွာ ဘာလို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မွီ၀ဲ သုံးစြဲ ၾကသလဲ ဆိုေတာ့ -

၁) ေနရာတကာ မွာ အလြယ္တကူရ ႏိုင္ျခင္း
၂) ေစ်းႏွုံး ခ်ိဳသာ ျခင္း
၃) ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳး မရွိ ျခင္း တို႔ ေၾကာင့္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဂ်ဗားသူ၊ ဘာလီ သူေတြ ေခ်ာတာ၊ က်န္းမာ တာဟာ ဂ်ာမူး ဆိုတဲ့ လွ်ိဳ႕႔ ၀ွက္ခ်က္ေၾကာင့္ လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဂ်ာမူး အေၾကာင္း ဆက္စပ္သမွ် ေျပာရရင္ ကုန္ႏိုင္ဘြယ္ မျမင္ပါဘူး။ အင္ဒိုနီးရွား ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္း တြဲေတြ ထဲမွာလဲ ဇာတ္ေဆာင္မင္းသမီး ေတြဟာ ဂ်ာမူးေရာင္းတဲ့ ဂ်ာဗား က ဂ်ာမူးသည္ အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္တာ ခဏခဏ ပါတတ္ပါတယ္။ သမီး အငယ္ေလးေရ၀တီ ေမြးခါစ မွာ ခင့္ ကို မီးထြက္ စမိခင္ေတြေသာက္ရတဲ့ ဂ်ာမူး ၀ယ္တိုက္ရပါတယ္။ ေမြးကင္းစ ေရ၀တီကေလး ကိုလဲ ထက္လင္းရင္လူးေဆး မရႏိုင္တဲ့ ဘာလီမွာ ဂ်ာမူး ရင္လူးေဆး Minyak Telon  ကိုပဲအားထား ရပါတယ္။ ဂ်ာမူး ဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ လႊမ္းမိုးႏိုင္ သလဲ ဆိုရင္ သမီးအႀကီးမေလး ဘာလီသူ သူငယ္ခ်င္းေတြ နဲ႔ ကစား တဲ့ အခါမွာ ကစားစရာ ခြက္ေတြ၊ ဘူးေတြကို ျခင္းတခုထဲ ထည့္ၿပီး "ဂ်ာမူး..ဂ်ာမူး" လို႔ ေအာ္ၿပီး ဂ်ာမူး သည္လုပ္တန္း ကစားသည္ အထိပါပဲ။ 
အင္ဒိုနီးရွား ကေန မေလးရွားကို ျပန္ေျပာင္း လာခဲ့ရပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ တခါ တေလမွာ "ဂ်ာမူး......ဂ်ာမူး" ဆိုတဲ့ အသံ ကိုေတာ့ ၾကားေယာင္ေနတုန္းပါပဲ။                ။


ဓါတ္ပုံ / Photo / Gambar
ဓါတ္ပုံအားလုံး အင္တာနက္မွ ကူးယူပါသည္။ 
Photos are taken from internet and credits are due to all respective photographers.
Saya menganbil dari internet dan facebook. Maaf dan terimakasih.


ကိုးကား / Reference / Referensi
အခ်က္အလက္အမ်ားစု ကို အင္ဒိုနီးရွား၀က္ဆိုက္မ်ားမွ ရယူပါသည္။
Many facts about Jamu are taken from some Indonesian webpages.
Saya manganbil informasi dangan referensi dari Indonesia webpages. 
ဆက္ဖတ္ၾကည္႔မယ္...

License

License
Thank you very much for visiting my blog. I really do. I am trying to write and share my knowledge, experience,information etc etc. I would be very much appreciated for your either encouraging or critical comments to my any post. Furthermore, some photos herein the posts are not mine and perhaps some information too. However I always try to credit or mention the courtesy of the respective owner and/or where I got it from. Anyway please leave your message anything regards to my blog or if you want to use any part of information from my blog. I would follow up thereafter your message, accordingly.
Contact: thomasjrlatt@gmail.com