Monday, August 13, 2018

Tribute to Mr. Robin

လက္ဦးဆရာျဖစ္တဲ့ မိဘႏွစ္ပါးၿပီးလွ်င္ ၀လုံးေလးကို၀ိုင္းေအာင္ေရးတတ္ေအာင္သင္ေပးသည့္ လည္ေပၚေက်ာင္းက ဆရာမေဒၚခင္ရီ ႏွင့္ ဆရာမေဒၚခင္စီ အျပင္ အခုအသက္အရြယ္အထိ သင္ဆရာျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာ အားလုံးတို႔ကို သတိရလွ်င္ရသလို ဦးခိုက္ဂါရ၀ျပဳရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ဘ၀မွာ အမွတ္ထင္ထင္ စိတ္ထဲႏွလုံးသားထဲ အၿမဲစြဲက်န္ေနတဲ့ ဆရာမ်ားစြာရွိတဲ့ အထဲမွာ ဆရာဦးသန္းလြင္ (a.k.a) Mr. Robin Guy တစ္ေယာက္လဲ အပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ တိုက္ရိုက္ပါတ္သက္မွဳ႕ ကေတာ့ ၂/၂၀၀၁ ဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္း ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခံ့ခြဲမွဳ ပထမဆုံးအပါတ္စဥ္မ်ားမွာ ဆရာက ဟိုတယ္လုပ္ငန္းအေၾကာင္းသင္သည့္ဆရာျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္က သင္တန္းသားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းသေဘာအရ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံက ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အထူးျပဳကၽြမ္းက်င္သူ ဆရာ၊ဆရာမေတြ၊ အစိုးရဌာနအႀကီးအကဲေတြ လာေရာက္သင္ၾကားသည့္ အဆိုပါသင္တန္းမ်ားမွာ ဆရာဦးသန္းလြင္ကို သတိထားမိသည့္ အခ်က္မ်ားစြာထဲမွာ သူ႕ရဲ႕ ပြေယာင္းေယာင္းတိုက္ပုံ နဲ႔ ခင္မင္ႏွစ္လိုဖြယ္ရာ အၿပံဳး တို႔ဟာအထူးျခားဆုံးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။
"ဟိုတယ္ဆိုတာ လူေတြတည္းလို႔ရတယ္၊ အစားအေသာက္စားလို႔ ရတယ္" ေလာက္သာ ဟိုတယ္ႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတ ရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို သင္တန္းသားေတြကို ဟိုတယ္အေၾကာင္း၊ ၀န္ေဆာင္မွဳ႕အေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္တစ္လုံးလည္ပတ္ေအာင္ အခ်ိတ္ဆက္မိမိ လုပ္ေဆာင္ၾကရတဲ့ ဟိုတယ္တစ္ခုရဲ႕ ဌာနေတြအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္သင္ျပေပးပါတယ္။ ဟိုတယ္မွာသုံးတဲ့ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေတြရဲ႕ အေခၚအေ၀ၚ ကိုစာရြက္ေတြ တစ္ထပ္ႀကီးမိတၱဴကူးၿ႔ပီး ေ၀ပါတယ္။ ဆရာေပးတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြအမ်ားႀကီးကို တျခားဆရာေတြေပးတဲ့စာရြက္စာတမ္းနည္းတူ အျမတ္တႏိုးသိမ္းထားခဲ့ေပမယ့္ ဘ၀ရဲ႕ အလွည့္အေျပာင္းေတြေၾကာင့္ တျခားအဖိုးတန္စာအုပ္စာတမ္းမ်ား လို ေပ်ာက္ရွ ပ်က္စီးခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဆရာ႕ သင္ၾကားမွဳ႕ ကေပးတဲ့ ဗဟုသုတ တစိတ္တေဒသကေတာ့ ယေန႔အခ်ိန္အထိ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ အသုံးက်ၿပီး အသုံးက်ေနဆဲပါ။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာ က်င္လည္ေနရသူတစ္ဦးအေနနဲ႔ ဟိုတယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာ က ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာအထိ ရင္ေကာ့ၿပီးယုံၾကည္မွဳ႕အျပည့္နဲ႔ ေျပာႏိုင္ဆိုႏိုင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့တာ ဆရာ႕ေက်းဇူးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ရက္အနည္းငယ္ေနာက္က်ၿပီးမွ ဖတ္လိုက္ရတဲ့ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္ေန႕ထုတ္ေၾကးမုံသတင္းစာမွာ ဆရာ႕ရဲ႕နာေရးေၾကာ္ျငာဖတ္လိုက္ရပါၿပီ။ ခရစ္ေတာ္၌ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္း..တဲ့။ ဆရာက စိတ္ေကာင္းရွိၿပီး ေစတနာထားေတာ့ ဆရာတို႔ဘာသာအရဆိုရင္ ေကာင္းကင္ဘုံမွာ သရဖူေဆာင္းရမယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဆရာေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ..။ 


ဒုတိယပိုင္း ေဖ်ာက္ထားမည္႕စာ

1 comments:

Akseosolutions said...

I really like your take on the issue. I now have a clear idea on what this matter is all about.. Inca Trail Tour Operator

License

License
Thank you very much for visiting my blog. I really do. I am trying to write and share my knowledge, experience,information etc etc. I would be very much appreciated for your either encouraging or critical comments to my any post. Furthermore, some photos herein the posts are not mine and perhaps some information too. However I always try to credit or mention the courtesy of the respective owner and/or where I got it from. Anyway please leave your message anything regards to my blog or if you want to use any part of information from my blog. I would follow up thereafter your message, accordingly.
Contact: thomasjrlatt@gmail.com