Friday, December 16, 2011

ႏွစ္သစ္ မဂၤလာ ႏွင့္ ျမန္မာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္း


ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွမွာ အလွဆုံး ႏိုင္ငံထဲ က တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ျမင့္မားသည့့္ ယဥ္ေက်းမွူ႕ဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊ သမိုင္းအစဥ္အလာႏွင့္ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာ၀ အလွ အျပင္ဇီ၀မ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲအ ၾကြယ္၀ ဆုံး ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ္လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွု႕မွာ အာဆီယံ ၁၀ ႏိုင္ငံ အတြင္း အဆင့္ ၉ မွ်သာ ရပ္တည္ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ေဒသအတြင္း တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကို အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ရရွိေသာ ၀င္ေငြမွာ အနည္းဆုံး ပမာဏမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြင့္ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ရည္တိ၊ုရည္ရွည္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ၿပီး အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားဖြဲ႕စည္းကာ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ေသးေပ။

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အား ပိုမိုအာရုံစိုက္၍ လုံေလာက္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား စိုက္ထုပ္ၿပီး ခရီးသြားျမွင့္တင္မွုမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ေပသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အဓိကက်ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ မ်ား (ေလဆိပ္၊ ဟိုတယ္၊ လမ္း၊ တံတား စသည္) တို႕ လုံေလာက္ၿပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ စြာ ၀န္ေဆာင္မွု႕ ေပးႏိုင္ေစေရး အတြက္ သာမက ႏိုင္ငံတကာခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္ ေစေရးအတြက္ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္၊ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ စသည္ တို႕ ကိုပါ တဆင့္ျခင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ႏိုင္ငံ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြင့္ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အတြက္ ေဒသအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ေနေသာ မေလးရွား ႏိုင္ငံ (၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အတြင္း ခရီးသည္ ၀င္ေရာက္မွဳ႕႔ ၂၄.၅၇၇ သန္း) ႏွင့္ ထုိုင္းႏိုင္ငံ (၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အတြင္း ခရီးသည္၀င္ေရာက္မွဳ႕ ၁၅.၉၃၆ သန္း) တို႕ ၏ နည္းလမ္းမ်ား ကို အတုယူ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထို႕ အျပင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန မွ ႀကီးၾကပ္၍ အထက္ပါ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ အျခား ႏိုင္ငံျခား တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ား၊ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း သင္တန္းမ်ား သို႕ ေစလႊတ္ ကာ တက္ေရာက္ေလ့လာေစသင့္ပါသည္။
၄င္းမွ တဆင့္ Train the Trainer အစီအစဥ္မ်ိဳးမ်ား ျဖင့္ ျပည္တြင္း တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ား တြင္လည္း ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ၿပီး လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြင့္ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အသိပညာမ်ား အား အေျခခံပညာအဆင့္ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား ထိေတြ႔ ေလ့လာသိရွိေစရန္ အတြက္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားတြင္ ပညာေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ခရီးသြား လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္းႏွင့္ သာပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမဟုတ္ပဲ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ ေသာ လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္ရာ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား အျပင္ ျပည္သူလူထု အားလုံးပါ ၀ိုင္း၀န္း လုပ္ေဆာင္ရန္လို အပ္ပါသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ သေဘာသဘာ၀ မွာ ႏုိင္ငံျခားခရီးသည္ တစ္ဦးခ်င္း ဆက္စပ္ ပါတ္သက္သူမွန္သမွ် ေဒသခံ အားလုံး အတြက္ အက်ိဳးရွိေစရာ ဆင္းရဲမြဲေတမွဳ႕ ပေပ်ာက္ေအာင္ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္း ႀကီး တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေခတ္မီဖြင့္ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး အတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ အခန္းက႑ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း အလ်င္အျမန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လိုသူ တိုးေအာ္ပေရတာ တစ္ဦး အေနျဖင့္ တိုက္တြန္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ ။


မွတ္ခ်က္။ ။ မရွင္းပါက ပံုအေပၚကို ႏွိပ္၍ ၾကည့္ပါရန္။

11 comments:

ေအသင္ (ေ၀ါ) said...

Tourism ဆိုတာ သိသူေဖၚစား၊ မသိသူ ေက်ာ္သြားဘဲ အစ္ကိုေရ။
ရွိထားတဲ့ resources ေတြအေပၚ Innovation လုပ္ရံုနဲ ့ တိုင္းျပည္အတြက္ အဓိက ၀င္ေငြရွာေပးႏိုင္တဲ့ Industry ျကီး ျဖစ္လာမွာမို့ ပိုမို အာရံုစိုက္ ပံ့ပိုးေပးဖို ့လိုအပ္ပါေျကာင္း။

ကုိေအာင္(ပ်ဴႏိုင္ငံ) said...

မေပၚလာ အေတာ္ၾကာျပီ ... ခုမွပဲ စာဖတ္ရေတာ့တယ္၊ ခရီးသြား အာမခံအေၾကာင္းလည္း အားရင္ ေရးပါအုံး ...

...အလင္းစက္မ်ား said...

ကိုရင္ ဘယ္က ေရးေနတာတုန္းဗ်။ ျပန္ေရာက္လာဘီလား။

ခရစၥတလ္ said...

ဒါေပ့ါ ဒါေပါ့ ဟုတ္တာေပါ့ :)
ပိုစ့္ေတြ ေမွ်ာ္ေနတယ္ေနာ္...

ညီရဲ said...

တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အေရွ့ေတာင္ အာရွမွာတင္ မဟုတ္ဘူး ကမၻာ့အလွဆံုး ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ပါရမွာ... ခုေတာ့ တကယ္ ႏွေျမာဖို ့ေကာင္းတယ္...အစ္ကို...

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Tourism လုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးဖို႔ ဆိုတာလည္း လုပ္ပိုင္ခြင္႔ေတြ၊ တည္ေဆာက္ပိုင္ခြင္႔ေတြ တစ္ဦးတည္းကို မေပးဘဲ အားလံုးကိုညီတူမွ်တူ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ေပးဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ႔ လူတစ္ဦးတည္းကသာ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ေတြကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားရင္ေတာ႔ တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးဖို႔ မလြယ္လွေသးပါဘူး။
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေဝးလံသီေခါင္လွတဲ႔ေနရာေတြမွာာ လူသိအင္မတန္နည္းေနေသးတဲ႔ သဘာဝအလွေတြ အမ်ားၾကီးရွိေနပါေသးတယ္။ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔လည္း လိုပါေသးတယ္။

ဟန္ၾကည္ said...

မွတ္လိုက္ေလ ကိုေအေအတူရယ္...

ကိုယ့္တိုင္းျပည္မွာ မရွိတာေတြကို တမ္းတမွန္းဆၿပီး ရွိေအာင္လုပ္ဖို႔ အိပ္မက္ေတြ မက္ေနမယ့္အစား...ကိုယ့္မွာ ရွိၿပီးသား သဘာ၀တရားအလွနဲ႔ စီးပြားလုပ္သင့္တာေပါ့...ရာသီမ်ဳိးစံု၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ဳိးစံု၊ မပ်က္စီးေသးတဲ့ အလွတရားေတြဟာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး ကုန္ၾကမ္းေတြ မဟုတ္လား...ဒါ့အျပင္ ျမန္မာေတြရဲ႕ ေဖာ္ေရြပ်ဴငွာမႈဆိုတာကလည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အားျဖည့္ေပးေနတဲ့ အဓိကအခ်က္ပါပဲေလ...အဲဒါေတြကို ကုန္ေခ်ာျဖစ္ဖို႔ ထုိက္သင့္တဲ့ပံ့ပိုးမႈေတြလုပ္ေပးႏိုင္ရင္ ထင္တာထက္ကို အမ်ားႀကီးတိုးတက္လာမယ္လို႔ တစ္ထစ္ခ်ယူဆမိပါတယ္...

အဲဒီအခ်ိန္မ်ဳိးေရာက္ရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း တိုးဂိုက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ တိုးေအဂ်င္စီပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ဦးမယ္ဗ်ာ...ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို စိတ္၀င္စားလြန္းလို႔...

Nyi Nyi said...

Simply the best tourism educational post, i already demanded this to Travel Myanmar Group for others to read. This will help tourism Dummies to think about it, have a clue about it, review and work on it.

Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! said...

ထိုင္းနိုင္ေတာင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႕... အမ်ားၾကိးတိုးတက္ေနတာ ဆိုေတာ့... ၿမန္မာနိုင္ငံကိုလဲ အမ်ားၾကိး ၿဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္...။
ေက်းဇူးပါလို႕...ဗဟုသုတေတြအတြက္...

ကိုေဇာ္ said...

ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ . . တကယ္ကို ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ တိုးတတ္ေနတာ လူတိုင္း လိုခ်င္တာေပါ့။

SHWE ZIN U said...

ကိုေအေအတီအို ေရ

ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေရာ အားလံုးအားလံုး မွာ ကိုယ္႕ႏိုင္ငံကို ထိပ္ဆံုး မွာ ရွိေစခ်င္တယ္ အခုေတာ႔ ေျပာင္းလာေနၿပီထင္တာဘဲ

ခင္မင္တဲ႕
ေရႊစင္ဦး

License

License
Thank you very much for visiting my blog. I really do. I am trying to write and share my knowledge, experience,information etc etc. I would be very much appreciated for your either encouraging or critical comments to my any post. Furthermore, some photos herein the posts are not mine and perhaps some information too. However I always try to credit or mention the courtesy of the respective owner and/or where I got it from. Anyway please leave your message anything regards to my blog or if you want to use any part of information from my blog. I would follow up thereafter your message, accordingly.
Contact: thomasjrlatt@gmail.com